Ramavtal Locum

Ramavtalet innebär att Region Stockholm genom Locum AB har genomfört en upphandling avseende ramavtal avseende installation och service av fastighetsnät. Upphandlingen är indelad i tre
stycken delområden där Citytelecom erhållit tilldelningsbeslut på Delområde 3 – Större installationsarbeten. Upphandlingsvärdet för delområdet uppskattas till cirka 10 miljoner SEK per år.