Spår- och tunnelbehörighet (Kat 19)

Vi har påbörjat utbildningar för vår personal i syfte kunna utföra arbeten i och runt Stockholms tunnelbana för IT samt telekom lösningar.

https://www.strukton.se/utbildningar/strukton-rails-utbildningar/spar–och-tunnelbehorighet-kat-19/