Corning NPI Partner

Citytelecom är sedan Februari 2018 NPI Partner hos Corning (Network of Preferred Installers).
Corning är världens största tillverkare av råfiber till flera andra olika märken och världledande på datahallslösningar.

Från 2018 är Citytelecom certifierade att installera deras produktportfölj med fulla garantier.