City Sundblad Telecom AB i samarbete med Stockholm Stad kring breddad rekrytering.

City Sundblad Telecom  AB i samarbete med Stockholm Stad kring breddad rekrytering.

Stockholm Stad har med stöd från Tillväxtverket startat ett program för att hitta alternativa karriärvägar för personer med funktionshinder.

Citytelecom har beslutat att gå med i detta projekt, och hoppas att vi på detta sätt kan få kontakt med nya kompetenta, och motiverade medarbetare, samtidigt som vi bidrar till en ny möjlighet för personer som har haft oturen att få ett funktionshinder.

Under ett år framöver kommer Citytelecom kommunicera sitt behov av nya medarbetare till arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm Stad.

Citytelecom ser fram emot ett givande samarbete med Staden.