S:t Erik Kommunikation – Stokab

Citytelecom har tecknat ett avtal med S:t Erik Kommunikation för nyinstallation och reparationer av passiva fastighetsnät för datakommunikation. Avtalet löper på två år.